Specjalista ds. sprzedaży usług logistycznych

Miejsce pracy: Warszawa, Mokotów

 

ZADANIA:

 • Nawiązywanie długofalowych, partnerskich relacji z Klientami (przede wszystkim transport drogowy)
 • Negocjowanie i ustalanie warunków współpracy z Klientami
 • Rozwijanie bazy Klientów w powierzonych krajach
 • Realizacja ustalonego planu działań i optymalizacja procesów sprzedażowych;
 • Utrzymanie standardów sprzedaży i obsługi Klienta
 • Współpraca z innymi działami firmy

 

WYMAGANIA:

 • Pasja do nawiązania relacji i ciągłej komunikacji z Klientami
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku przynajmniej 2 lata – warunek konieczny
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym – warunek konieczny
 • Mile widziana znajomość dodatkowych języków obcych – niemiecki / włoski/ hiszpański/ francuski
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i wyznaczania priorytetów
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
 • Preferowane wykształcenie wyższe

 

Aplikuj już teraz

 

Formularz do wypełnienia

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Portuno Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa,, zarejestrowana pod numerem NIP: 5272911439, REGON: 384835840;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: rodo@portuno.eu ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty przetwarzające, które wspierają Administratora przy realizacji celu;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
9. Może Pani/Pan cofnąć dobrowolną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wyrażeniem zgody. Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją

Pola wymagane
Adres główny

Portuno Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

NIP: 527 291 14 39
REGON: 384 835 840

Adres korespondencyjny

Portuno Sp. z o.o.
ul. Postępu 18A,
budynek Sirius
02-676 Warszawa

Kontakt

Dział Spedycji
forwarding@portuno.eu

Dział Handlowy
sales@portuno.eu

Biuro
biuro@portuno.eu

© Wszelkie prawa zastrzeżone